Privacyverklaring van Carstyle Automotive V.O.F.

Wij vinden privacy enorm belangrijk en respecteren uw privacy daarom proberen wij ook zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken dan strikt noodzakelijk is.

Voor de voorzetting en voortgang van uw order, informatievoorziening per mail of andere communicatie ontkomen we niet aan het verwerken van enkele persoonsgegevens. Wij zullen er alles aan doen om persoonsgegevens te beschermen, of ze nou van u als klant of onze medewerkers deze zijn in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we opslaan en waarvoor we ze gebruiken.

Laatste update: 12 mei 2018

 • Wie is Carstyle Automotive?

  Naam bedrijf: Carstyle Automotive V.O.F.
  Website: https://www.carstyle.nl
  Inschrijfnummer KvK: 70537984
  BTW-nummer: NL858365352B01

 • E-mailadres
  1. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
  2. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
 • Postadres

  Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

 • Telefoonnummer

  Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

 • Overige persoonsgegevens

  Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
   1. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
   2. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
   3. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

  Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 • Bijzondere persoonsgegevens

  De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

 • Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
  1. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
  2. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;
 • Veiligheid opslag van gegevens

  Veiligheidscriteria

  1. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  2. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
  3. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
  4. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 • Toegang tot uw gegevens

  Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

 • Contact

  Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

  1. Op het volgende e-mailadres: info@carstyle.nl
  2. Op het volgende telefoonnummer: +31 46 4362744

  Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.